Zima w styczniu 2016r zaspała. Ale Sokole nic nie straciło ze swojego uroku.

Fot. Andrzej Kasperowicz, Artur Szatyłowicz