Dane kontaktowe Zarządu TPS:

             kom 505295290 Prezes Marzanna Jarosławska

             kom 516407511 Wiceprezes Alina Gościk

             kom 668354160 Wiceprezes Aldona Biełowicz Budzanowska


e-mail: tps.sokole@gmail.com
adres: Sokole 59, 16-050 Michałowo

Konto: Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Michałowie 26 8060 0004 0551 2074 2000 0010

=================================================================

                                              Deklaracja przystapienia do Towarzystwa Przyjaciół Sokola

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………

Kontakt, tel…………………………………adres elektroniczny…………………….

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów statutowych

TPS

miejscowość,dn……………………….czytelny podpis………………………………….

=================================================================

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych(Dz,U.Nr 101 z 2002r  poz 926 z poz zm) informujemy,że dane osobowe wykorzystane będą do celów statutowych TPS i zapewnia się  członkom TPS dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.

____________________________________________________________________________________

Do potencjalnych członków TPS!

Wypełnij zał deklarację i po podpisaniu dostarcz ją do Zarządu TPS.