Prezentowane tu zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzinnych mieszkańców Sokola. Dziękujemy za ich udostępnienie. Prosimy o więcej!

Skanowania i opisu zdjęć dokonał Andrzej Kasperowicz.