• Okruchy historii wsi Sokole i okolic  Wydawca: TPS 2010, autorki: Barbara Pacholska, Ewa Kupraszewicz,pozycja współfinansowana ze środków UMWP w Białymstokuprojekt okładki Władysław Pietruk
  Recenzja prof.A.Cz.Dobrońskiego
   
 • Pomiędzy prawdą a legendą  Wydawca:TPS 2010, autorki: Barbara Pacholska, Ewa Kupraszewicz,pozycja współfinansowana ze środków UMWP w Białymstoku, projekt okładki i grafika Władysław Pietruk
  Przeczytaj I fragment  lub II fragment
 • zestaw pocztówek nagrodzonych w konkursie „Moja pocztówka z Sokola”(oglądaj  w Archiwum ph.Podsumowanie konkursu fotograficznego)
 • kalendarz na 2011r zawierający logo TPS i motto: W zgodzie z naturą i tradycją
 • pocztówka  z grafiką Domu Ludowego z 1937r. ( projekt autorstwa Władysława Pietruka ) wydana z okazji 75-lecia otwarcia Domu Ludowego
 • „Śladami Hasbachów” praca zbiorowa pod redakcją Barbary Pacholskiej i z jej wstępem, zawierajaca referety:Ewy Bończak Kucharczyk, Krzysztofa Kucharczyka, Elżbiety Kozłowskiej Świątkowskiej i Barbary Tomeckiej z zestawem zdjęć archiwalnych i współczesnych, Wydawca TPS 2013,projekt okładki Władysław Pietruk,wydana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013, Oś 4Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych Projektów.
 • pocztówka Sokole z lotu ptaka wydana specjalnie dla pasażerów pociągu specjalnego 22.edycji Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy 2014r (projekt Andrzej Kasperowicz)

„75 lat Domu Ludowego w Sokolu 1937-2013„, autor Andrzej Kasperowicz, Wydawca TPS 2013r.

 „Wojenne losy Sokolan”, autorzy: Barbara Pacholska, Andrzej Kasperowicz, Wydawca TPS 2015r, współfinansowana przez Województwo Podlaskie w Białymstoku, projekt okładki Władysław Pietruk, zdjęcia z archiwów rodzinnych Sokolan

„130 lat Kolei Poleskiej”, Andrzej Kasperowicz,wydana nakładem własnym autora, 2016r.promocja książki 4.IX.2016r podczas obchodów 130 lecia Kolei Poleskiej w Sokolu

Okazjonalna Gazeta Sokolska wydana w ramach projektu „W karczmie pod sokołem”, 29.IX.2018r, pod red.Grzegorza Multana, współpraca Barbara Pacholska,wydawca TPS, współfinansowana przez Województwo Podlaskie w Białymstoku

Śpiewnik pieśni karczemnych wydany w ramach projektu „W karczmie pod sokołem”, wydawca TPS 2018r ,współfinansowany przez Województwo Podlaskie w Białymstoku

„Historia małej wsi.470 lat Sokola”, autorzy:Barbara Pacholska i Grzegorz Multan, wydana przez TPS z okazji jubileuszu wsi Sokole, 2019r, współfinansowana przez Województwo Podlaskie

„Dawne potrawy z Sokola”, ze wstepem Barbary Pacholskiej, wydana  jako plon konkursu na potrawę do karczmy zrealizowanego w ramach projektu „W karczmie pod sokołem”, sfinansowana i wydana przez TPS 2019r.

„Klisze pamięci”, autorka :Barbara Pacholska, zdjęcia: Marzanna Jarosławska i inni, projekt okładki: Władysław Pietruk, współfinansowana przez Województwo Podlaskie w Białymstoku, wydawca TPS 2020r.