Dokonano oceny pracy ustepującego zarządu, udzielono mu absolutorium oraz wybrano nowy zarząd w składzie:

Barbara Pacholska- prezes, Alina Gościk – wieceprezes, Urszula Kasperowicz- wiceprezes, Monika Helena Rożko-członek zarzadu i Tomasz Bronisław Kasperowicz- członek zarządu.

Komisja rewizyjna w składzie:Marzanna Jarosławska, Ewa Bukanowska, Robert Borowski.

Gratulujemy!.

Serwis fotograficzny z Walnego Zebrania – Andrzej Kasperowicz.