Walne Zebranie przyjęło sprawozdani finansowe oraz z działalności statutowej TPS za 2016r i udzieliło Zarządowi absolutorium.Przyjęto 3 nowych członków. Pózniej było ognisko i wspólne biesiadowanie.

Fot. Andrzej Kasperowicz