Z przyjemnością informujemy, że TPS złożyło wniosek do LGD” Puszcza Knyszyńska” pod nazwą „Śladami Hasbachów”.Projekt ten został wybrany do finansowania( jako zgodny z Lokalną Strategia Rozwoju) ze środków unijnych w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej sieci.Projekt realizowany będzie latem 2013r. Aktualnie poszukujemy do wydania publikacji wszelkich informacji, dokumentów i zdjęć dotyczących tej rodziny z czasów ich zamieszkiwania w Stanku, Świnobrodzie i Majdanie-Izbisku a także zdjęć pozniejszych, które ukazują budynki pohasbachowskie.

Galeria prezentuje już zebrane zdjęcia, czekamy na następne.