Dnia 26.X.2019r odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków TPS. Dotychczasowa Prezes TPS zrezygnowała z pełnienia funkcji z powodów osobistych. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną(skład podano w zakładce aktualności). Oto fotograficzne migawki okiem nowego członka Zarządu Artura Szatyłowicza.