Dnia 26.X.2019r odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków TPS. W związku z rezygnacją dotychczasowej prezes TPS Barbary Pacholskiej z powodów  osobistych wybrano nowe władze stowarzyszenia:

Zarząd TPS:

Prezes- Marzanna Jarosławska, Wiceprezes- Alina Gościk, Wiceprezes –  Aldona Biełowicz Budzanowska

Członkowie:Jan Rożko, Marek Koronkiewicz, Artur Szatyłowicz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Rafał Płużański

Członkowie:Ewa Bukanowska, Monika Rożko