Jak co roku Sokolanie odwiedzają gościnne Załuki, gdzie są tańce, koncerty, puszczanie wianków a przede wszystkim aktywność i życzliwość mieszkańców.Tegoroczna Kupalnoczka odbyła się 25.VI.2016rjak zwykle z wielkim rozmachem. I myśmy tam byli.Fot. Andrzej Kasperowicz