Odznaczenia za osiągnięcia w pracy samorządowej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wręczył odznaczenia państwowe.

Odznaczeni zostali: za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Piotr CAŁBECKI
Ewa JASIŃSKA
Marian MALIŃSKI
Barbara Pacholska
Krzysztof TUREK
Paweł WRÓBLEWSKI

„Musimy kształtować postawy obywatelskie”

Jest bezpośredni związek między odzyskaną i mądrze zagospodarowaną wolnością a samorządnością – mówił prezydent podczas spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Wskazywał, że cały czas aktualnym zadaniem jest kształtowanie postaw obywatelskich. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z samorządowcami oraz przedstawicielami środowisk działających na rzecz samorządu. Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe, po raz pierwszy przyznaną Nagrodę Obywatelską oraz dyplomy i flagi w związku z podsumowaniem akcji „Majówka z Polską”. W uroczystości wziął udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy prezydenta. Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że za kilka dni – 4 czerwca będzie obchodzone Święto Wolności, jako przypomnienie wielkiego zwycięstwa w niełatwych warunkach, bo przecież w niepełnej jeszcze demokracji. – Takie zwycięstwo ma nie tylko szczególny smak, ale także szczególne znaczenie. Tym większa chwała tym, którzy potrafili mądrze polską wolność z takim trudem ale i z polskim szczęściem zagospodarować – mówił. Jak podkreślił, jest niezwykłym znakiem tamtych czasów, że jedną z pierwszych uruchamianych systemowych reform była reforma samorządowa. – Jest bezpośredni związek między odzyskaną i mądrze zagospodarowaną wolnością a samorządnością. Ta reforma – otworzyła największe polskie możliwości i perspektywy, stworzyła trwały fundament mechanizmów demokratycznych także obywatelskiego uczestnictwa w rozwiązywaniu spraw wspólnych. Reforma samorządowa otworzyła drogę do pogłębienia mechanizmów zaangażowania obywateli w rozwiązywania spraw swojej społeczności lokalnej i całego kraju – powiedział. Prezydent gratulował odznaczonym samorządowcom i dziękował tym wszystkim, którzy wykazują inicjatywę i działają na rzecz pogłębienia mechanizmów obywatelskiego zaangażowania. Prezydent podkreślił, że inicjatywa „Majówki z Polską” realizowana na poziomie samorządów przynosi naprawdę dobre efekty. Dziękował i gratulował nominowanym i odznaczonym Nagrodą Obywatelską. – Myślę, że wszyscy będziemy traktowali ją przede wszystkim jako wielkie wyzwanie i zobowiązanie na przyszłość. To zadanie jest cały czas aktualne, musimy kształtować postawy obywatelskie, w których się mieści aktywność, dostrzeganie problemów innych ludzi, słabszych, biedniejszych, będących w trudniejszej sytuacji. To jest także kwestia kształtowania szacunku w wymiarze miasta, województwa, gminy powiatu, to jest też kształtowanie miłości Ojczyzny – zaznaczył. Bronisław Komorowski zwrócił się też z apelem do samorządów wszystkich szczebli o podejmowanie inicjatyw zmierzających do stworzenia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. – Aby to było możliwe, trzeba pomnożyć już dziś istniejące inicjatywy, które kształtują tego rodzaju karty, głównie na poziomie gmin – podkreślił. Prezydent wskazywał na znaczenie mądrego wydania 300 mld zł z nowego budżetu unijnego. – To są niebywałe pieniądze, musimy wspólnym wysiłkiem zadbać o to, by były one wydane tak, aby rozwiązywały problemy społeczności lokalnej, ale przede wszystkim dały szanse na nowy impuls rozwojowy naszego kraju, jako całości – powiedział. – To będzie wymagało wielkiej mądrości wszystkich, od poziomu gminy aż po poziom władz centralnych państwa polskiego – podkreślił. Bronisław Komorowski wyraził przekonanie, że zostanie znaleziony sposób na zagwarantowanie samorządom możliwości realnego partycypowania, w zgodzie z przepisami unijnymi, w wielkim finansowaniu poważnych programów, które będą podstawą do wydania tych 300 mld zł. Wtorek, 28 maja 2013 r.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2565,musimy-ksztaltowac-postawy-obywatelskie.html