Dzięki dofinansowaniu projektu „Dawno temu w Sokolu...”  przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego powstała ekspozycja archiwalnych zdjęć , które zachowały się z uroczystości oddania do użytku Domu Ludowego w 1937.

Zdjęcia udostępnili mieszkańcy wsi Sokole między innymi: Anna Chrzanowska – Sidorowicz, Janina Chrzanowska- Dębkowska, Roman Pankiewicz, Rafał Borowski.

Dziekujemy!