Drodzy przyjaciele wsi Sokole, sponsorzy i osoby wspierajace!

Pragniemy życzyć WAM, aby Nowy Rok przyniósł obfitość łask bożych, zdrowie i serdeczne przyjaźnie. Aby omijały was troski i kłopoty.

Dosiego Roku!

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sokola

W zał pocztówka wykonana przez członka TPS Artura Szatyłowicza.