Oto migawki z zebrania wiejskiego we wsi Sokole z dn.26.V.2013r, podczas którego prezesowi TPS zarzucano manipulację faktów na styku TPS a UM w celu skłócenia mieszkańców wsi.Zaiste, takiej manipulacji jakiej dokonano na zebraniu nie wymyśliłby nawet sam Kafka.Efektem powyższego zebrania jest całkowite zniechęcenie mieszkańców Sokola do  podejmowania jakichkolwiek działań dla dobra własnego środowiska .Władza wie lepiej co jest dobre dla swoich wyborców, po to ją wybrali.