Sokole jest wsią składającą się z tubylców i przyjezdnych.Aby stworzyć jedną aktywną wspólnotę mieszkańców postanowiono wrócić do tradycji i reaktywować tzw.ławeczki dialogu.Pomogą one w stworzeniu warunków do poznania się i wymiany poglądów.Z czasem może powstać zwarta społeczność, która podejmie wspólne działania na rzecz rozwoju „małej ojczyzny”.Ławeczki wykonał Mirosław Gościk w ramach projektu „Scheda, korzyści czy kompleksy”. Deski do wykonania ławek na wniosek Rady Sołeckiej przekazał sponsor- właściciel tartaku w Waliłach.

Projekt współfinansowany ze środków UMWP.

Fot.Andrzej Kasperowicz