ZAPROSZENIE

Dnia 11 maja 2013r (sobota) w Sokolu odbędzie się

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Sokola.

Jest to najważniejsze doroczne spotkanie członków naszego stowarzyszenia, dlatego że podejmowane będą uchwały TPS dotyczące sprawozdawczości za 2012r .

Prosimy, aby członkowie naszego stowarzyszenia wzięli w nim udział obowiązkowo.

I termin – godz.17.00

II termin – godz.17.15

Program

1.Przyjęcie sprawozdania merytorycznego TPS za 2012r

2.Przyjęcie sprawozdania finansowego TPS za 2012r

3.Wystąpienie Komisji Rewizyjnej TPS z wnioskiem o przyjęcie sprawozdań TPS za 2012r

4.Podjęcie uchwały w sprawie konieczności zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu

„Śladami Hasbachów”

5.Przedstawienie problematyki związanej z brakiem dostępu do Domu Ludowego na potrzeby TPS i mieszkańców wsi

6.Zapytania i wolne wnioski

7.Ognisko

Uwaga!

Przed Walnym Zebraniem Członków TPS o godz 16.00 odbędzie się wykład i wystawa makatek ludowych „Dawna reklama gospodyń wiejskich” w ramach projektu „Scheda, korzyści czy kompleksy”

Jednocześnie ,zgodnie ze statutem, przypomina się o konieczności opłaty składek członkowskich za 2013r w kwocie 20,00zł na konto stowarzyszenia lub w dniu Walnego Zebrania na „kp”.

BS w Białymstoku,Oddział w Michałowie

z dopiskiem „składka członkowska TPS za 2011r oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej”.