Wojenne losy Sokolan, promocja publikacji 17.X.2015r, godz.17.00, Dom Ludowy

Oddajemy do rąk czytelników zainteresowanych historią regionalną, kolejną książkę, dotyczącą skomplikowanych losów wojennych mieszkańców małej podlaskiej wsi Sokole oraz okolic. Zawiera ona prezentację zdjęć archiwalnych i dokumentów, które do tej pory okraszały, często z łezką wspomnień, jedynie spotkania rodzinne. Jesteśmy wdzięczni za ich udostępnienie rodzinom byłych żołnierzy i opowiedzenie o przeżyciach wojennych swoich ojców w tamtych czasach. Są tu też opowieści własnych przeżyć dzieci sybiraków, choć często zatarte z racji młodego wieku w jakim dane im było doświadczyć okrucieństwa wojny. Najtrudniej jednak opowiedzieć o czymś, w czym nie uczestniczyli sami opowiadający lecz ich bliscy. Sokolskie historie wojenne znano jedynie z rodzinnych opowiadań. Nie zawsze potomkowie byłych żołnierzy czy zesłańców doceniali wartość tych opowieści. A to z racji młodego wieku( któż chce słuchać opowieści o czasach odległych i nierealnych, kiedy z podwórka dochodzą odgłosy rozmów kolegów rówieśników), a to z racji innych ciekawszych zajęć i atrakcji (telewizja, komputer, piłka nożna czy dyskoteka).Dziś, kiedy sięgają pamięcią do owych opowieści rodzinnych, ogarnia ich zażenowanie, że tak mało czasu poświecili na wysłuchanie swoistej spowiedzi najbliższych. A i czas nie stoi w miejscu, i pamięć co do faktów nie taka jak dawniej. Podczas zbierania materiałów do książki spotkaliśmy się z ogromną przychylnością naszych rozmówców co utwierdziło nas o zasadności podjętego tematu. Nie wszyscy jednak chcieli opowiedzieć do publikacji o losach swoich bliskich i my to uszanowaliśmy. Zaskoczeniem dla nas było spotkanie na drodze naszych poszukiwań nowych osób, o których losach nie wiedzieliśmy nic. Dla nas samych było to niezwykłe odkrycie. My jako pomysłodawcy i twórcy niniejszego wydawnictwa, z zapartym tchem i podziwem, wysłuchaliśmy wszystkich opowieści wojennych dotyczących naszych sąsiadów. Tyle lat mieszkaliśmy obok siebie nie wiedząc praktycznie nic o ich wojennych drogach. Książka jest ukłonem w stronę tych, co byli zesłani na Sybir,walczyli na wojnach, siedzieli w obozach jenieckich ale jednocześnie podziękowaniem dla tych, którzy z pietyzmem przechowywali pamiątki rodzinne i prostymi słowami opowiedzieli o losach swoich bliskich. Za ich świadectwo o historiach rodzinnych a tym samym historii naszej lokalnej społeczności. Po to, aby nowe pokolenia pamiętały o okropnościach wojny i szczyciły się wiedzą o swojej okolicy i jej historią .

Barbara Pacholska i Andrzej Kasperowicz, autorzy publikacji

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Sokola, Sokole 59, 16-050 Michałowo,2015r, www.sokole-tps.pl

Sponsorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Nadleśnictwo Żednia, Aleksander Sosna, Poseł na Sejm VII kadencji

Książka „Wojenne losy Sokolan”zawiera 14 relacji przeżyć wojennych opowiedzianych przez potomków byłych żołnierzy. Dokumentacje fotograficzną zbierano przez ostatnie 3 lata zaś dokumenty wojskowe,listy gromadzono podczas rozmów przeprowadzonych w 2015r na użytek niniejszej publikacji. Wieś Sokole liczy zaledwie 137 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały jednak latem populacja wsi zwiększa się podwójnie. Wydane publikacje mają na celu ocalenie historii lokalnej społeczności ale też edukację napływowej grupy mieszkańców o niezwykłości miejsca w jakim się znalezli. Pozwala to na lepsze porozumienie obu grup mieszkańców i podjęcie wspólnych działań dla rozwoju wsi z poszanowaniem jej tradycji, kultury i historii. Książka „Wojenne losy Sokolan”jest 7 wydawnictwem poświęconym historii wsi Sokole i okolic. Wcześniej wydano: „Monografia wsi Sokole”, autor: Andrzej Kasperowicz, wydana nakładem własnym autora „Okruchy historii wsi Sokole i okolic”, autorki:Barbara Pacholska, Ewa Kupraszewicz, nakładem Towarzystwa Przyjaciół Sokola(TPS) „Pomiędzy prawdą a legendą”, autorki: Barbara Pacholska, Ewa Kupraszewicz, nakładem TPS „Pociąg do Walił”, autor:Andrzej Kasperowicz, nakładem Gminy Gródek „75 lat Domu Ludowego im I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.1937-2012”, autor:Andrzej Kasperowicz, nakładem własnym autora „Śladami Hasbachów”, praca zbiorowa pod redakcją Barbary Pacholskiej, nakładem TPS