15 czerwca 2014 r. (niedziela) zawitała do Sokola ekipa pod przewodnictwem Włodzimierza Dopierały z Konina, która na zlecenie Urzędu Miejskiego w Michałowie dokonała wpisu do ewidencji gminnej zabytkowy Dom Ludowy im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, dom mieszkalny Sokole 10 i koszarkę kolejową Sokole 41. Ponadto wpisała także założenia dworsko – ogrodowe (aleje lipowe) w Stanku i Świnobrodzie. Na zdjęciu drugi od lewej Włodzimierz Dopierała.Od prezesa TPS otrzymali 2 egz książki „Śladami Hasbachów”.Fot. Andrzej Kasprowicz.