XX Podlaskie Forum Kultury zorganizowane przez WOAK w Białymstoku odbyło się w dn.14-15.V.2019r w Lipsku, Wigrach, Krasnogrudzie i Sejnach. Miło nam donieść, że jedną  z osób, która podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie pracy w lokalnych społecznościach była prezes Towarzystwa Przyjaciół Sokola Barbara Pacholska. Ta niezwykła promocja działalności naszego stowarzyszenia odbyła się w roku obchodów X-lecia TPS.

Fot. Izabela Dąbrowska, WOAK Białystok