Niezwykłą atrakcją w Domu Ludowym w Sokolu w dniu 17.XI.2018r była wystawa fotograficzna „Sokole 147″Jacka Ostaszewskiego, absolwenta Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To on okiem przybysza dostrzegł  urodę ludzi i miejsca  dokumentując Sokole w ciągu 3 lat oraz poznał ich bliżej. Stał się jednym z nich tym bardziej, że jego rodzice, a i on czasami, pomieszkują tu od ponad 30 lat. Spotkaniu towarzyszył koncert zaduszkowy. Oto Sokolanie wg Jacka i artyści amatorzy koncertujący dla Sokolan. Imprezę wsparł Bank Spółdzielczy w Białymstoku.