Protokół z obrad komisji konkursowej

konkursu fotograficznego „Moja pocztówka z Sokola” organizowanego w ramach projektu
„Podlaska wieś Sokole w drodze do europejskich miast sokolich” z dnia 5.IV.2011r.

Komisja w składzie:

Wiktor Wołkow – artysta fotografik , przewodniczący komisji
Waldemar Kwiatkowski – fotografik, członek komisji
Ewa Kupraszewicz – sołtys wsi Sokole i radna gminy Michałowo, członek komisji
Barbara Pacholska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Sokola  – sekretarz komisji.

             Na konkurs fotograficzny dla amatorów fotografii pt: „Moja pocztówka z Sokola” wpłynęło 152 fotografie od następujących uczestników:

1. Barbara Popławska – Sokole 10 zdjęć
2. Adam Popławski – Wasilków 4 zdjęcia
3. Artur Szatyłowicz – Warszawa 52 zdjęcia
4. Elżbieta Borowska – Wasilków 12 zdjęć
5. Tomasz Arciszewski – Białystok 8 zdjęć
6. Elżbieta Karczewska-Gościk – Gródek 4 zdjęcia
7. Ryszard Borysewicz – Białystok 17 zdjęć
8. Daniel Borysewicz – Białystok 4 zdjęcia
9. Łukasz Kukliński – Białystok 9 zdjęć
10. Mikołaj Jabłoński – Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie 2 zdjęcia
11. Monika Popławska – Sokole  8 zdjęć
12. Izabela Joanna Greś – Sokole  4 zdjęcia
13. Katarzyna Kujawska – Sokole 18 zdjęć

                Łącznie ze zgłoszonych do konkursu 152 zdjęć ok. 95% odpowiadało wymogom regulaminowym. Część zdjęć nie jest identyfikowalna i nic nie wskazywało na to, że wykonane były w okolicach Sokola, jak zakładał regulamin, a w szeroko pojętej Puszczy Knyszyńskiej. Jednakże komisja zdecydowała nie odrzucać tych fotografii i uwzględniła je podczas oceny merytorycznej.

Regulamin zakładał udział różnych grup wiekowych:
1. dzieci do lat 10 – 0 zgłoszeń,
2. dzieci i młodzież do lat 18 – 3 zgłoszenia,
3. dorośli – 10 zgłoszeń.
Konkursowe założenia  promowano na: Wrotach Podlasia, portalach Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”, stronie OR PTTK, stronie NGO adresowanej do stowarzyszeń oraz „Gazecie Michałowa”.

              Komisja proponuje, aby w przyszłości, jeśli konkurs będzie kontynuowany, upowszechnić jego regulamin w szkołach  gminy Michałowo i gminach sąsiednich.
Głównym sprzymierzeńcem reklamy regulaminu może być współorganizator konkursu „Gazeta Michałowa”, która raz w kwartale przypomni o jego  założeniach, co być może zachęci młodzież poruszającą się podczas wakacji w celach turystycznych „Szlakiem czerwonym”. Ponadto sugeruje się upowszechnić regulamin w gazetach regionalnych.

Po długich i burzliwych obradach komisja postanowiła dokonać następującego podziału nagród:

Kategoria dorośli:

Grand Prix
za nostalgiczną opowieść o wsi swojego dziadka  ukazaną na zdjęciach nr 4,5 i 10
otrzymuje Łukasz Kukliński z Białegostoku
wraz z nagrodą pieniężna w wys.400.00zł

I miejsce
za Sokole w wieczornym słońcu na zdjęciu nr 8
otrzymuje Elżbieta Borowska z Wasilkowa
wraz z nagrodą pieniężną w wys. 250.00 zł

II miejsce
za Sokole we mgle na zdjęciach P 7020760 i P 7020761
otrzymuje Artur Szatyłowicz z Warszawy
wraz z nagrodą pieniężną w wys. 200.00 zł

III miejsce
za dokumentację swojego  miejsca na ziemi na zdjęciach P11 40584 i P11 60142
otrzymuje Ryszard Borysewicz z Białegostoku
wraz z nagrodą pieniężną w wys. 150.00 zł

Wszystkie nagrody pieniężne ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Kategoria dzieci i młodzież do lat 18

wyróżnienia otrzymują:
Monika Popławska za zdjęcie DSCF 0592
Katarzyna Kujawska za zdjęcie IMG 898
(albumy)

Nagrody specjalne ufundowane z okazji Roku Lasów otrzymują:
Barbara Popławska za zdjęcie DSC 01041
Tomasz Arciszewski za zdjęcie PKPK BW
Adam Popławski za zdjęcie DSC 07831

Komisja stwierdza, że kilkanaście nadesłanych zdjęć jest interesujących z punktu widzenia fotografii przyrody, ale nie nadają się do druku jako pocztówka, bowiem ona była wiodącym tematem konkursu fotograficznego „Moja pocztówka z Sokola”.

Jury serdecznie dziękuje uczestnikom konkursu, gratuluje laureatom i wszystkich pozostałych zachęca do fotografowania swojej „małej ojczyzny”.

Podsumowanie konkursu odbędzie się dn. 30 kwietnia 2011 r. o godz.11.00 w Domu Ludowym w Sokolu.

                                                                                    Podpisy komisji.