Czwarty temat w ramach projektu „Scheda, korzyści czy kompleksy” odbył się w dn.1.VI.2013 w Domu Ludowym w Sokolu. Wykładowca Dan Wołkowycki, pracownik Politechniki Białostockiej, dawny pracownik Białostockiego Muzeum Wsi prowadził sluchaczy  od ogrodów przypałacowych do ogrodów wiejskich ze swadą i profesjonalizmem.Swoje wypowiedzi obrazował slajdami, że aż poczuliśmy zapach kwiatów i kwitnących rajskich jabłoni.Posadzono także dawne wiejskie kwiaty:malwy,astry i aksamitki.

Projekt współfinansowany ze środków UMWP w Białymstoku.

Fot.Andrzej Kasperowicz