Wszystkich badaczy i pasjonatów historii lokalnych społeczności zachęcamy do udziału w konkursie „Nasze gniazdo”.Regulamin konkursu poniżej.

———————————————————————————————————————

X EDYCJA

Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu na zapis historii rodziny, miejscowości, szkoły, parafii, zakładu pracy, instytucji, zespołu zabytków, obiektu historycznego, parku, cmentarzyska, pamiętnika, legend..

pn. „NASZE GNIAZDO”

Szudziałowo 2014

Aby mierzyć drogę przyszłą trzeba wiedzieć skąd się przyszło” – C.K. Norwid

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo

Urząd Gminy Szudziałowo

Współorganizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku

Patronat Honorowy:

Podlaski Kurator Oświaty

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja i promocja wszelkiego rodzaju dokumentów, jako swoistego zapisu dziejów społeczności lokalnych szczególnie ważnych w Zjednoczonej Europie
  2. Ukazanie życia społeczności lokalnej, dorobku historycznego i ważnych dokonań w celu ich przekazania młodemu pokoleniu
  3. Zachęcenie środowiska lokalnego do przekazywania potomnym wspomnień, zapisów wydarzeń, wiedzy i dokumentów o „własnym gnieździe” – gminie, miejscowości, szkole, rodzinie itp.
  4. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, szacunku do rodzimej kultury, tradycji i obyczajów.
  5. Działalność prewencyjna na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy i życiu rolników.

REGULAMIN KONKURSU „NASZE GNIAZDO”

Spieszmy się, słuchajmy opowieści ludu, zanim on je zapomni, zanim będzie się rumienił z ich powodu i zanim jego dziewicza poezja, wstydząc się swej nagości, okryje się zasłoną jak Ewa wypędzona z raju”. /Ch.Nodier/

  1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Ponadgimnazjalne), instytucji, stowarzyszeń, związków, osób indywidualnych itp.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w 2 egzemplarzach: oryginału i kopii wraz z wersją elektroniczną (dokumentu, kroniki, pamiętnika, albumu lub innych form zapisu dziejów, wydarzeń…).

Prace oznaczone metryczką (patrz karta zgłoszenia) należy wysłać

lub dostarczyć do siedziby ośrodka:

GOAKiR ul. Szkolna 2

16 – 113 Szudziałowo

do dnia – 30 kwietnia 2014r.

3 Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagradzane w innych konkursach bądź

publikowane.

4. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– samodzielność wykonania pracy

– umiejętność korzystania z materiałów źródłowych

– ogólna koncepcja stworzonej pracy

– walory dokumentalne i poznawcze

– styl i poprawność języka

– materiały uzupełniające (mapki, szkice, fotografie, ilustracje, dokumenty w

załącznikach)

Dodatkowej ocenie będą poddane prace dotyczące tematu bezpieczeństwa pracy na roli i historii powiązanych z rolnictwem, której dokona przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku

Uwaga! Komisja przy ocenie prac konkursowych będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność uczestników i apeluje, aby prace nie opierały się wyłącznie na materiałach już opublikowanych /monografie, foldery, przewodniki, Internet, itp./

  1. Kategorie uczestnictwa:

I – Szkoły Podstawowe

a) kl I – III

b) kl IV – VI

II – Gimnazja

III – Szkoły Ponadgimnazjalne

IV – Dorośli

V Osoby Niepełnosprawne

6. Nagrody

Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne /finansowe lub rzeczowe/ w każdej

kategorii.

7. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi

12 czerwca 2014 r. o godz. 10:00w Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji

w Szudziałowie

8. Wszystkie podmioty, które przesłały prace na konkurs sąautomatycznie zaproszone

na podstawie niniejszego zapisu na spotkanie podsumowujące i przyjeżdżają na koszt

własny lub instytucji delegujących /oddzielne zaproszenia nie będą już wysyłane/.

9. Wystawa prac konkursowych będzie czynna w terminie – 12.06 – 26.06.2014 r.

10. Po zakończeniu wystawy organizatorzy zobowiązują się do zwrotu powierzonych

oryginałów prac oraz załączonych do nich dokumentów.

11. Nagrody nie odebrane przechodzą do puli nagród w kolejnych edycjach konkursu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji konkursowej.

======================================================================

Karta uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Literackim

o Historii Regionu „Nasze gniazdo”

Szudziałowo 2014

Imię i nazwisko uczestnika(ów)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Kategoria


……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres uczestnika, tel. email


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł pracy


………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika (nauczyciela)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis uczestnika.………………………………………………………………………………………………………..