Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Sokola uczestniczyli w podsumowaniu Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej, której organizatorem było Województwo Podlaskie i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w dn.9.XII.2013r z udziałem Waldemara Pawlaka.

Fot.Andrzej Kasperowicz