W dniu 26.VI.2014r do Sokola zawitała  7- osobowa komisja konkursowa.Zwiedzili zagrodę Włodzimierza Chrzanowskiego zgłoszoną przez TPS do ww konkursu.

Fot. Andrzej Kasperowicz