13 stycznia 2013r

po raz XXII zagra

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Mieszkańcy Sokola!

Już w najbliższą niedzielę 13.I. ok. godz.11,30 przez naszą wieś pojedzie do Walił specjalny pociąg wiozący uczestników

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bądzmy wszyscy z największym dyrygentem świata

Jurkiem Owsiakiem.

Wolontariusze będą zbierać fundusze na pomoc medyczną dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców naszego kraju.

Każda złotówka jest cenna!

Przyjdz koniecznie!!!