Promocja książki „Pomiedzy prawdą a legendą” oraz wróżby andrzejkowe, Dom Ludowy, 27.XI.2010r.

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.