Dnia 4.08.2012r odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze TPS.

Przyjęto sprawozdanie  merytoryczne i finansowe Towarzystwa, udzielono ustepującemu Zarządowi absolutorium i dokonano wyboru nowych władz.Przyznano honorowe członkowstwo TPS P.Markowi Nazarko, Burmistrzowi Michałowa za wkład w rozwój wsi Sokole.

Aktualnie skład Zarządu TPS wybrany na ww Walnym Zebraniu przedstwia się następująco;

Prezes TPS – Barbara Pacholska

Wiceprezesi TPS – Alina Gościk i Urszula Kasperowicz

Członkowie Zarządu – Monika Helena Rożko i Tomasz Kasperowicz

Nowemu Zarządowi życzymy dobrych pomysłów i chęci do ich realizacji.