Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków TPS dokonało zmiany statutu, wysłuchało sprawozdania merytorycznego i finansowego za lata 2012-2015, wybrało nowe władze stowarzyszenia.Prezesem na trzecią kadencję wybrano Barbarę Pacholską, wiceprezesi:Alina Gościk i Marzanna Jarosławska, członkowie:Urszula Dołżyńska i Andrzej Kasperowicz.

Fotorelacja:Andrzej Kasperowicz