Sokole, dn.11.VII.2012r.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sokola!

Dnia 4.VIII.2012r(sobota) w Domu Ludowym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Sokola.

Termin I – godz.16.30

Termin II – godz.17.00

Porządek zebrania:

Powitanie gości i członków TPS

Wybór przewodniczącego zebrania

Wybór protokolanta

Sprawozdanie merytoryczne TPS w latach 2009- 2012

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z lata 2009 – 2012

Sprawozdanie finansowe TPS za lata 2009- 2012

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za lata 2009-2012

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu TPS

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu TPS

Wręczenie podziękowań dla najaktywniejszych członków TPS

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Wybory nowego zarządu

Przedstawienie protokółu z wyboru zarządu TPS

Ukonstytuowanie się Zarządu TPS

Wystąpienie nowego prezesa Zarządu TPS

Wolne wnioski

Zamknięcie zebrania

Obecność członków TPS obowiązkowa!

Uwaga!

Prosimy tych członków TPS, którzy nie dostarczyli po 5 fantów na loterię o przywiezienie ich na ww zebranie.

Składka członkowska TPS za 2012 r powinna być opłacona niezwłocznie!