Zobacz fotorelacją z Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPS z dn.4 maja 2019r. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018r.

Fot. Artur Szatyłowicz