Dnia 20.VI.2020r w Domu Ludowym w Sokolu odbyło sie Walne Zebranie Czlonków TPS. Przyjęto sprawozdania z działalności TPS za 2019r(merytoryczne i finansowe) oraz podjęto uchwałę o  nadaniu tytułu honorowego członka TPS Ewie Kupraszewicz. W zebraniu uczestniczył także Burmistrz Michałowa Marek Nazarko, honorowy członek TPS.Następnie uczestnicy zebrania spotkali sie w altance zbudowanej w ramach funduszu sołeckiego, snuto plany na przyszłość, śpiewano na sokolską nutę.

Fot.Alina Gościk