Zapraszamy na  Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Sokola, 16. V . 2015r.(sobota), Dom Ludowy w Sokolu

Jest to najważniejsze doroczne spotkanie członków naszego stowarzyszenia, dlatego że podejmowane będą uchwały Walnego Zebrania Członków TPS dotyczące sprawozdawczości za 2014r .

Prosimy, aby członkowie naszego stowarzyszenia wzięli w nim udział obowiązkowo.

I termin – godz.17.00

II termin – godz.17.15

Program Walnego Zebranie Członków TPS

Powitanie zebranych

Stwierdzenie kworum

Wybór przewodniczącego zebrania

Wybór protokolanta

Przedstawienie sprawozdania merytorycznego TPS za 2014r

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

Przedstawienie sprawozdania finansowego TPS za 2014r

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

Wystąpienie Komisji Rewizyjnej TPS z wnioskiem o przyjęcie sprawozdań TPS za 2014r

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TPS

Zapytania i wolne wnioski

U W A G A !

Po Walnym Zebraniu Członków TPS ok.godz.19.00 odbędzie się koncert jubileuszowy Zespołu” Janki Band”.Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej muzyki i wesołej zabawy (tradycyjnie z koszyczkiem własnym).

Jednocześnie ogłaszamy konkurs na fraszkę dotyczącą Zespołu „Janki Band”.Podsumowanie konkursu nastąpi podczas koncertu jubileuszowego.Są nagrody!!

=================================================================

Uwaga!

Składki jak dotychczas w kwocie 20.00zł wpłacamy na Walnym Zebraniu lub na konto

BS w Białymstoku,Oddział w Michałowie26 8060 0004 0551 2074 2000 0010

z dopiskiem „składka członkowska TPS za 2015r” oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej”.

 W imieniu Zarządu TPS  zaprasza Barbara Pacholska, Prezes

==============================================================