Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności statutowej TPS za 2013r i udzieliło Zarządowi absolutorium.W zebraniu uczestniczył honorowy członek TPS Marek Nazarko, Burmistrz Michałowa.Pomimo oczekiwań zebranych nie padły konkrety w sprawie rozwiązania problemu  szerszego dostepu mieszkańców Sokola do Domu Ludowego. Były za to obietnice rozbudowy obiektu, instalacji co,remontu drogi.Dobre i to, ale czy to czasem nie kiełbasa wyborcza?Pózniej było ognisko i wspólne plany na przyszłość. Fot.Andrzej Kasperowicz.