Tradycje teatralne wsi Sokole datowane są od 1927r, czyli od ok. 90 lat.Zobaczmy, jak na przestrzeni tego okresu zmieniały sie gusty artystyczne mieszkańców naszej wsi.