W dn.28.XII 2014r w Domu Ludowym odbyło się świąteczne spotkanie mieszkańców Sokola z udziałem ks.Jana Jaroszuka, proboszcza parafii prawosławnej i ks.Pawła Saucia, wikarego parafii rzymsko-katolickiej w Michałowie oraz Burmistrza Miasta Michałowa Włodzimierza Konończuka z małżonką Ewą.Kolędowano z gwiazdą, koncertował duet gitarowo skrzypcowy, śpiewano kolędy katolickie i prawosławne.Dzielono się opłatkiem i prosforą, wspominano wigilijne zwyczaje. Fot.Andrzej Kasperowicz