Urząd Miejski w Michałowie

16-050 Michałowo

ul. Wąska 1

Mieszkańcy wsi Sokole

                                          Pragnę serdecznie podziękować za .zaproszenie na uroczyste obchody 235 rocznicy .założenia wsi Sokole, w których niestety nie mogę uczestniczyć.Jest to doskonała okazja, aby bliżej przyjrzeć się dziejom wsi, przypomnieć sobie niebanalne postacie z nią związane, odkryć na nowo miejsca, które stanowią o specyfice i oryginalności tego miejsca. Sokole posiada bogatą historię. Pokazuje ona dziedzictwo wieków, tradycje, zwyczaje, a także, dnia codziennego. To historia pokazuje nam przemiany, jakie zachodziły przez lataw życiu minionym pokoleń, troskę o rozwój społeczny, kulturalny, gospodarczy. Nie zapominamy o tym, co otrzymaliśmy w darze od naszych przodków. Jednym z piękniejszych akcentów pamięci o przeszłości są właśnie takie uroczystości.

                                             Wieś Sokole posiada niepowtarzalny klimat, który tworzą jego mieszkańcy, pracowici, uczciwi i pomocni ludzie. Sokole .zawsze traktowałem jako miejsce wyjątkowe. Zrealizowaliśmy tu wiele celów, wiele inwestycji. Obecnie wszystkie siły pokładamy, aby wyremontować Dom Ludowy w Sokolu. Potem zrobimy wszystko, aby działał on ku uciesze Was wszystkich. I mimo piętrzonych przeszkód ten cel zrealizujemy. Chciałbym tu podkreślić bardzo dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej „Widok”, Panią sołtys Ewą Kupraszewicz i Towarzystwem Przyjaciół Sokola z Panią Barbarą Pacholską na czele. Zrozumieniem, zgodą i wzajemną pomocą można wiele osiągnąć. Wiem, że niemal 100% mieszkańców to rozumie. Żałuję bardzo, iż w tym dniu nie jestem w Sokolu, co w niedługim czasie, po powrocie z urlopu nadrobię. Życzę Wszystkim, abyśmy szukali tego, co dobre w drugim człowieku i ufali sobie nawzajem. Zasługujecie, aby Sokole z tego słynęło, a nie z przysłowiowych „wiatraków”, które nikomu nie służą.

                                                 Z okazji tak wspaniałej rocznicy, życzę abyście Wszyscy osiągnęli satysfakcję z efektów swojej pracy i mieli poczucie, że ma ona głęboki sens i przynosi publiczny pożytek. Składam Wszystkim mieszkańcom serdeczne życzenia zdrowia, wielu sukcesów w pracy i życiu osobistym.

                                            Niech dzisiejsze święto upłynie Wam w radości, miłej atmosferze i dobrej zabawie.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

                                                                            Sokole, 24 lipca 2010 r.

===========================================================================================================================================

Urząd Miejski w Michałowie

 16-050 Michałowo, ul. Wąska 1

Sz. P. Barbara Pacholska

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sokola

Z okazji obchdów 235 rocznicy założenia wsi Sokole serdecznie dziękuję za zaangażowanie w organizowaniu tej imprezy. Takie uroczystości promują Gminę Michałowo, jej okolice. Uzmysławia nam, że w takich małych zakątkach naszej gminy tętni życie, a mieszkańcy skrupulatnie próbują ocalić od zapomnienia tradycje i kulturę lokalną..

Mam nadzieję, że społeczna działalność propagująca umiłowanie własnego regionu będzie nadal kontynuowana poprzez przekazywanie tych wartości kolejnym pokoleniom.
Życzę Pani satysfakfji z dotychczasowych działań oraz nowych inicjatyw w realizacji zadań przy aktywnym wsparciu członków i sympatyków wsi Sokole oraz moim. Myślę, że nasza wieloletnia współpraca, mogąca być przykładem dla innych, będzie rozwijana z korzyścią dla Małych Ojczyzn, takich jak ta w Sokolu..

Życzę zdrowia, wielu sukcesów w życiu osobistym oraz dalszej owocnej pracy na rzecz społeczności sołectwa Sokole i naszej GminyKawał dobrej roboty Pani Basiu.
Dziękuję!

Burmistrz Michałowa

 Marek Nazarko

                                                                                     Sokole, 24 lipca 2010 r.

===================================================================================

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r.

MINISTER

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Władysław Kosiniak-Kamysz

Pani

Barbara Pacholska

Laureatka XII Ogólnopolskiego Konkursu

Kryształowej Koniczyny

im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka

i Donalda Evans’a.

Jestem pełen uznania dla Pani działalności na rzecz środowiska wiejskiego.

Swą postawą daje Pani wzór bezinteresownej pracy o ogromnym znaczeniu społecznym.

Tylko ludzie wykształceni, o szerokich horyzontach intelektualnych są w stanie tworzyć i rozwijać kulturę oraz naukę. Pani do takich ludzi należy. Promując rozwój i znaczenie edukacji aktywizuje Pani mieszkańców wsi i umożliwia im podnoszenie poziomu wiedzy.

Przyznana nagroda to zwieńczenie Pani oddania oraz osiągnięć w budowaniu przyszłości mieszkańców swojej małej ojczyzny. Wierzę, że będzie ona sygnałem zachęcającym do dalszych społecznych działań.

Życzę radości i satysfakcji z efektów podejmowanych działań, a także powodzenia i sukcesów w realizacji osobistych celów i marzeń.

Z poważaniem

Władysław Kosiniak-Kamysz

======================================================================

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

Pani

Barbara Pacholska

Laureatka

XII Krajowego Konkursu

Kryształowej Koniczyny 2012

Szanowna Pani,

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji otrzymania wyróżnienia w XII Ogólnopolskim Konkursie Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a.

Przynależność do tego grona ma szczególny charakter, gdyż skupia ono ludzi wyróżniających się swoją społecznikowską pasją na rzecz środowisk wiejskich.

Pani działalność i zaangażowanie przyczynia się do aktywizacji małych społeczności z terenów wiejskich, do motywowania ludzi, aby wspólnie działali na rzecz swojego środowiska, jego dziedzictwa kulturowego. Taka postawa zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie, czego dowodem jest Pani obecność wśród laureatów XII Konkursu Kryształowej Koniczyny.

Życzę Pani dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Stanisław Kalemba

Warszawa, listopad 2012 r.

=======================================================================

FUNDACJA EDUKACYJNA 4 H W POLSCE

XII KRAJOWY KONKURS

KRYSZTAŁOWEJ KONICZYNY

IM. EDWARDA PISZKA, SZCZEPANA PIENIĄŻKA

I DONALDA EVANS’A

DYPLOM ZA ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ

DO KRAJOWYCH ELIMINACJI

DLA

BARBARY PACHOLSKIEJ

IWONA PIETRZAK  PREZES ZARZĄDU FUNDACJI           
                                                                                                                  

 KS. TADEUSZ BOŻEŁKO   PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY KONKURSU

WARSZAWA, 28 LISTOPADA 2012 R.

============================================================

Białystok, dnia 13 kwietnia 2013 r.

Szanowni Państwo

Pan Andrzej Kasperowicz

Członkowie

Towarzystwa Przyjaciół Sokola

Przybyli Goście

Jest mi niezmiernie miło, że znalazłem się w gronie zaproszonych na dzisiejsze spotkanie z historią „małej ojczyzny” pt. „Przez tradycję ku przyszłości”, połączone z promocją książki pt. ,,75 lat Domu Ludowego im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole 1937 – 2012″. Niestety z powodu obowiązków służbowych nie mogę być dziś z Państwem. Niemniej jednak serdecznie dziękuję za zaproszenie.

Pielęgnowanie pamięci o historii małej ojczyzny to niezwykle godne uznania postępowanie. Trzeba dużej siły woli, poświęcenia i poczucia mocnej więzi z tradycją, by w czasach nastawionych w znacznej mierze na pogoń za nowoczesnością, która wypiera to, co dawne, kultywować pamięć o historii i dorobku wcześniejszych pokoleń. To właśnie dzięki Wam, drodzy Sokolanie, dzięki Waszemu patriotyzmowi przywrócono minioną świetność Domowi Ludowemu im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Dziś, chciałbym serdecznie pogratulować tego sukcesu. Niech to miejsce służy Wam w integracji, będzie miejscem spotkań i rozmów, niech przyczynia się do dalszej. aktywizacji i poszerzania wrażliwości na piękno dziedzictwa naszych przodków.

Przesyłam na ręce organizatorów – Towarzystwa Przyjaciół Sokola oraz wszystkich gości życzenia wszelkiej pomyślności. Z okazji tych wspaniałych wydarzeń, życzę wszystkim zebranym sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Życzę wszystkiego najlepszego!

Wicemarszałek

Województwa Podlaskiego

Mieczysław Kazimierz Baszko

================================================================

Tylko życie poświęcone inny

warte jest przeżycia”

(Albert Einstein)

Pani BARBARA PACHOLSKA
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sokola

Pan ANDRZEJ KASPEROWICZ

Szanowni Państwo,

Z okazji dzisiejszego spotkania z historią „Małej Ojczyzny” proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje dla całej społeczności Sokola, której działania to swoista lekcja rozumienia państwa obywatelskiego i patriotyzmu lokalnego. Symbolem niezwykłej aktywności kolejnych pokoleń mieszkańców Sokola jest Dom Ludowy im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który w ubiegłym roku świętował swoje 75-lecie. „Ożywienie” przez współczesnych mieszkańców Sokola tego historycznego obiektu jest przykładem, jak przez tradycję kroczyć ku przyszłości, jak doceniając historię swojej „Małej Ojczyzny” prowadzić działania na rzecz tożsamości przyszłych pokoleń.

Aktywność mieszkańców Sokola przekłada się również na kontakty dobrosąsiedzkie zarówno w sferze społeczno-kulturalnej, jak i te zwyczajnie ludzkie. Szczególne więzy łączyły mieszkańców Gminy Gródek i mieszkańców Sokola w czasach funkcjonowania linii kolejowej: Białystok – Zubki Białostockie. Ale i dziś z ogromną satysfakcją uczestniczymy w przedsięwzięciach inicjowanych przez mieszkańców Sokola i współuczestniczymy w działaniach ponadlokalnych, czego przykładem jest przedsięwzięcie „Pociąg do Walił”.

W imieniu własnym i mieszkańców Gminy Gródek życzę Państwu dalszych sukcesów i realizacji wszelkich zamierzeń na rzecz rozwoju Waszej „Małej Ojczyzny”. Wyrażam jednocześnie nadzieję, że nasze współdziałanie będzie kontynuowane i również w przyszłości będzie służyć rozwojowi dobrosąsiedzkich kontaktów społeczności Sokola i Gminy Gródek.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Gródek

mgr Wiesław Kulesza

Gródek, dnia 13 kwietnia 2013 r.

=================================================================

NAGRODA

Marszałka Województwa Podlaskiego

Panu

Andrzejowi Kasperowiczowi

za zaangażowanie

w pielęgnowanie pamięci o historii funkcjonowania

Domu Ludowego

im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

we wsi Sokole

Z wyrazami uznania i życzeniami kolejnych sukcesów

Wicemarszałek

Województwa Podlaskiego

Mieczysław Kazimierz Baszko

Sokole, 13 kwietnia 2013 r.

========================================================

RZECZPOSPOLITA POLSKA

POSTANOWIENIEM

z dnia 20 maja 2013 r.

Pani Barbara

PACHOLSKA

odznaczona została

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

LEGITYMACJA

Nr 206-2013-11

Warszawa

dnia 20 maja 2013 r.

PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bronisław Komorowski

DYPLOM

dla

Towarzystwa Przyjaciół Sokola

za udział w konkursie

Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

organizowanym przez:

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

w Województwie Podlaskim

Wicemarszałek

Województwa Podlaskiego

Mieczysław Kazimierz Baszko

Białystok, 9.12.2013 r.

===============================================