Był to niezwykły dzień. Trzynasty kwietnia 2013r! Wiosenna aura zachęciła mieszkańców wsi Sokole oraz gości do odwiedzenia nowowyremontowanego Domu Ludowego. Bowiem w tym dniu odbyła się promocja książki Andrzeja Kasperowicza „75 lat Domu Ludowego im.I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole 1937-2012”.

Fot.Dorota Borysewicz