podlaskie.ngo.pl

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

„Podlaska sieć pozarządowa” – tworzymy reprezentacje powiatów do sieci wojewódzkiej

Pierwszy miesiąc projektu oraz spotkania w trzech powiatach za nami – relacjonuje Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Dziękujemy Starostwom Powiatowym w Hajnówce, Siemiatyczach i Białymstoku za pomoc we współorganizowaniu seminariów promujących powstanie wojewódzkiej sieci organizacji Pozarządowych. Podziękowania należą się również organizacjom pozarządowym, które uczestniczyły w tych spotkaniach.

ngo.pl na Facebooku

Na spotkaniach prezentowaliśmy ideę powołania sieci wojewódzkiej organizacji pozarządowych  oraz prezentowaliśmy przykłady dobrych praktyk funkcjonujących już sieci. Uczestniczący przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawiali swoje pomysły co do współpracy miedzy NGO-sami  oraz kształtu sieci.. Organizacje podkreślały  konieczność kontynuowania spotkań oraz integracji na poziomie lokalnym. Ważnym elementem spotkań była możliwość poznania się członków organizacji i przedstawienia swojej działalności na szerszym forum. Każde ze spotkań promujących powstanie sieci wojewódzkiej kończyło się  szkoleniem z przygotowania oferty na realizację zadania publicznego prowadzonym przez trenerów Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Mamy już sześciu członków reprezentujących powiat hajnowski, siemiatycki oraz białostocki w sieci wojewódzkiej. Podczas głosowania zostali wybrani:

 1. Mirosław Stepaniuk- Stowarzyszenie „Dziedzictwo Podlasia” (powiat hajnowski)
 2. Walentyna Timofiejuk- Stowarzyszenie Przyjaciół Narwi (powiat hajnowski)
 3. Katarzyna Kamecka- Lach- Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”(powiat siemiatycki)
 4. Paweł Pogorzelski- reprezentujący Lokalna Organizację Turystyczną „Brama na bagna” (powiat białostocki)
 5. Barbara Pacholska – Towarzystwo Przyjaciół Sokola (powiat białostocki)
 6. Danuta Maria Bagińska- Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś BARWA (powiat białostocki)

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z pozostałych powiatów województwa podlaskiego do udziału w spotkaniach w:

 • powiecie bielskim –  22 sierpnia
 • powiecie augustowskim – 25 sierpnia
 • powiecie łomżyńskim(powiat ziemski) – 31 sierpnia
 • powiecie sokólskim – 12 września
 • powiecie Suwalskim i Miasto Suwałki – 15 września
 • powiecie wysokomazowieckim – 28 września

Dokładne informacje nt. spotkań pojawią się na portalu podlaskie.ngo.pl i stronie www.owop.org.pl

data wydarzenia: od 2011-06-01 do 2013-07-30źródło:Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku