Organizacje imprezy „Dawno temu w Sokolu…” wsparli finansowo: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz liczni sponsorzy. Dziękujemy!

ZOBACZCIE SAMI CZY WARTO BYŁO TAM BYĆ!

Foto.Artur Szatyłowicz