Regulamin konkursu „Saga rodów sokolskich – nasze rodzinne drzewa”

Założenia organizacyjne:

Organizatorzy konkursu:Towarzystwo Przyjaciół Sokola i Sołectwo Sokole, Współorganizator:Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie w ramach projektu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”

Postanowienia:

Niniejszym ogłasza się konkurs na spisanie dziejów rodzin zamieszkujących dawniej i obecnie we wsi Sokole.

Konkurs trwa do 20 pazdziernika 2017r.

Formy prac:

1.Opis rodziny wg schematu;pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i ich rodzeństwo,dzieci, wnukowie z podaniem daty i miejsca urodzin i śmierci, zawód,ciekawostki,zdjęcia, dokumenty itp

2.Graficzne przedstawienie rodziny czyli drzewo genealogiczne

3.Opracowanie sagi rodzinnej w oparciu o wzory internetowe.

Przewidujemy spotknie konsultacyjne ze znawcą geneaologii

Termin dostarczania prac: 20.X.2017r

Nagrody rzeczowe:

I -nagroda w wys 500zł. II- w wysokości 300zł. III- w wysokości -150zł

Oceny prac dokona specjalna komisja a wręczenie nagród odbędzie się 28 pazdziernika 2017r , o godz.16.00 w Domu Ludowym w Sokolu

Udział w konkursie oznacza zgodę na pózniejszą ewentualną  publikację prac konkursowych w formie zwartego wydawnictwa.Każdy uczestnik niniejszego konkursu otrzyma bezpłatny egzemplarz tego wydawnictwa.