Projekt  „Scheda, korzyści czy kompleksy” służy edukacji społeczeństwa wsi Sokole pod względem dziedzictwa pozostawionego współczesnym przez ich rodziny.Czy mamy co cenić, czy się tego wstydzić.Pozwoli także nowoosiedlonym mieszkańcom wsi na bliższe poznanie bogactwa kulturowego wsi.W ramach projektu odbedzie się 6 spotkań organizowanych przez TPS i Sołectwo Sokole od III do X 2013r.Pełne informacje  dostępne na stronie TPS.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.