W sobotnie, pazdziernikowe popołudnie 28.X.2017r w miejscowym Domu Ludowym dokonano uroczystego podsumowania konkursu „Saga rodzin wsi Sokole czyli nasze rodzinne drzewa”, na który wpłynęło 7 prac.Nagrodzono 3 spośród nich.I nagroda –Stefan Dmitruk, II nagroda – Artur Szatyłowicz, III nagroda- Marzanna Jarosławska.

Oto fotomigawki z przebiegu uroczystości.