Miło nam donieść, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym  członków TPS w dniu 4.08.2012r podjęto jednogłośnie uchwałę o przyznaniu honorowego członkowstwa Markowi Nazarko Burmistrzowi Michałowa.

Jest to pierwszy honorowy członek TPS.

W laudacji podkreślono JEGO zasługi dla polepszenia standardu życia mieszkańców wsi Sokole i dbałość o spuściznę historyczną.Oddany po remoncie kapitalnym do użytku Dom Ludowy jest tego najlepszym dowodem.

Oto pełny tekst laudacji.

                                                                                               LAUDACJA

Pan Marek Mazarko Burmistrz Michałowa to młody, gniewny przedstawiciel władzy samorządowej szczebla gminnego.

Takich odważnych liderów potrzebują w tych trudnych czasach wszystkie środowiska. Szorstki w obyciu ,ale w działaniach konkretny. Wiecznie zamyślony bo układa w swojej głowie kolejne strategie, kolejne inwestycje, kolejne zadania. Nie usiedzi w miejscu, co dla jednych jest wadą dla innych zaletą. Czyż musi pilnować biurka, a środki unijne czy sponsorskie przyjdą same? A więc jezdzi, rozmawia, przekonuje .

I są tego efekty! Namacalne wysiłki P. Burmistrza widać i tu w Sokolu. Mamy więc drogę asfaltową do wsi, o która walczono latami, zajeżdża do wsi PKS co już jest ewenementem na skalę historyczną, unowocześniono ujęcie wody, poprawiono drogi we wsi, wybudowano szosę Widły-Żednia czyli tzw.”kaktusówkę”. A dziś otworzyliśmy Dom Ludowy, jako swoiste wypełnienie testamentu budowniczych tego obiektu. To mało? To i tak wiele.

Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pragniemy, aby Pan Burmistrz nie tracił z pola widzenia naszych potrzeb w przyszłości. I pamiętał ,że ma u nas kredyt zaufania i serdeczną wdzięczność.

Za wszystko to co uczynił dla poprawy warunków życia Sokolan niech od dziś zostanie honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sokola, któremu także zależy na zachowaniu dziedzictwa kulturowego i rozwoju wsi.

Wiwat Pan Marek Nazarko, Burmistrz Michałowa,Wiwat!

Sokole, 5sierpnia 2012r.