Sokole, dn.30.I.2020r.

Oświadczenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sokola

W związku z zamieszaniem dotyczącym FB TPS , którego administratorem był wieloletni członek naszego stowarzyszenia Andrzej Kasperowicz niniejszym oświadczamy co nastepuje.

A.Kasperowicz założył FB TPS , na którym przez ok.5 lat promował inicjatywy podejmowane w naszym lokalnym środowisku w ścisłej współpracy z Zarządem TPS i do pewnego czasu czynił to jako członek naszego stowarzyszenia. Doceniamy ogrom pracy włożonej w promocję naszej działalności. W późniejszym okresie zaczął na tym forum publikować swoje prywatne stanowiska w wielu kwestiach co doprowadziło do spięcia z poprzednią P.Prezes . Różnica zdań polegała na niezgodzie byłego Zarządu w sprawie zamieszczania na FB TPS prywatnych opinii administratora , których nie podzielał były zarząd TPS. Po przemyśleniu administrator usunął te teksty ale niesmak pozostał i źle wpłynął na postrzeganie naszego stowarzyszenia.Jednak internet w swoich zasobach ma te zapisy. Administrator FB TPS e-mailowo zrezygnował z członka TPS w lutym 2019r i zadeklarował, że likwiduje FB TPS ale go nie zlikwidował.

Uważni obserwatorzy FB TPS zapewne zauważyli lukę informacyjną od 5.I-23.VII.2019r co zapewne było świadomą decyzją podjętą przez administratora w celu dezinformacji użytkowników FB nie promując kolejnych działań TPS jak choćby Walne Zebranie czy projekt „Pora na seniora”, a o jednej z ważniejszych imprez jaką były obchody 470-lecia wsi Sokole poinformował mimochodem ganiąc Zarząd za ustalenie niefortunnej daty ww impezy kolidującej z gródecką Siabrowską Besiedą wywołując niepotrzebny ferment.

Z żalem informujemy, że w chwili obecnej FB TPS nie jest naszą oficjalnym profilem.

Do chwili uruchomienia nowego FB TPS prowadzonego przez innego administratora, który będzie współpracował z Zarzadem w zakresie treści działań promocyjnych inicjatyw podejmowanych przez TPS prosimy korzystać ze strony internetowej tps: www.sokole-tps.pl