XII Krajowy Konkurs Kryształowej Koniczyny

im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a

28 listopada 2012 w siedzibie NOT przy ul. Czackiego 3/ 5 w Warszawie odbyło się podsumowanie  
XII Krajowego Konkursu Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a. Celem organizowanego Konkursu jest promowanie kreatywnych ludzi pracujących społecznie na rzecz edukacji wsi i upowszechnianie dobrych pomysłów na aktywizację środowisk wiejskich.

Wzorem ubiegłych lat również i w tym roku Kandydatury do Konkursu Kryształowej Koniczyny zgłaszali Marszałkowie poszczególnych województw, często za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych. Do eliminacji ogólnopolskich zakwalifikowanych zostało 12 osób.

Wyniki Konkursu:

I miejsce – i nagrodę w wysokości 4 000 $ oraz kryształową koniczynę otrzymała

Jolanta Stępień  z woj. świętokrzyskiego

Pani Jolanta jest nauczycielem biologii w gminie Sobków. Zaangażowana w budowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a także kształtowania nawyków ochrony środowiska. Cele te realizuje poprzez tworzenie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych w Sobkowie i Korytnicy. „To też człowiek Fundacji 4H”. Wspólnie z prof. dr hab. Kazimierzem Wiechem z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie założyła w Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym klub 4H, który realizował wiele tematów z dziedziny przyrody, bioróżnorodności i ochrony środowiska. Organizowała spotkania z doradcami i liderami Klubów 4H ze Stanów Zjednoczonych. Podopieczni z jej Klubu mieli jej również odwiedzić Stany Zjednoczone. Jej pasją jest przyroda, ekologia, zdrowy styl życia. Angażuje się także w sprawy Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzieci i rodzice ją kochają.

II miejsce – i nagrodę w wysokości 3000 $ oraz kryształową koniczynę otrzymała Marianna Kobylińska z  woj. mazowieckiego

Pani Marianna od urodzenia związana jest z gminą Sterdyń. Od 1985 roku zajmuje się upowszechnianie kultury na terenie gminy. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pełni funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Swoją pasję do szerzenia kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego swojej gminy realizuje poprzez organizację wielu imprez o zasięgu lokalnym, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim. Są wśród nich m.in. takie przedsięwzięcia jak: Tradycje i obrzędy wielkanocne, Integracyjny Festiwal Piosenki Religijnej – Śpiewajmy Panu, Konkurs Piosenki Patriotycznej Mazowsza i Południowego Podlasia. Żeby tego było mało Pani Marianna założyła kapelę ludową „Sterdyniacy”, a kapela osiąga liczne sukcesy w Polsce i poza jej granicami. Dzięki licznym przedsięwzięciom animowanym przez Panią Mariannę Ośrodek Kultury w Sterdyni otrzymał od Ministra Edukacji Narodowej tytuł „Miejsce odkrywania talentów”.

III miejsce – i nagrodę w wysokości 2000 $ oraz kryształową koniczynę otrzymał Czesław Długosz 
z woj. dolnośląskiego

Pan Czesław to nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Okmianach. Od 17 lat prowadzi klub edukacyjny 4H „Kolumbowie” przy tejże szkole. Inicjator i współorganizator wielu uroczystości takich jak „Jasełka”, Święto Niepodległości, rocznice wybuchu II wojny światowej. Zaangażowany w zachowanie dziedzictwa kulturowego Okmian. Sercu Fundacji bliski z racji na działalność na rzecz ruchu 4H, który propaguje poprzez udział swoich podopiecznych w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, gdzie prace dzieci zajmują czołowe miejsca. Do ruchu tego zaangażował 200 dzieci. Nie obce jest mu propagowanie zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym oraz dbanie o środowisko. Swoich podopiecznych angażuje w różne akcje charytatywne.

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali:

Jolanta Begińska z woj. opolskiego

Panią Jolantę uczniowie kochają. W latach 2004-2008 pełniła funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach, będąc wybrana przez uczniów w samorządnych wyborach. Organizowała przez szereg lat Zielone Szkoły i wycieczki krajoznawcze, w szczególności mając na uwadze dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Od 20 lat rozwija u uczniów predyspozycje i zdolności aktorskie, recytatorskie, poetyckie, literackie i plastyczne na zajęciach Koła Teatralno – Recytatorskiego. Wprowadzanie innowacyjnych działań w pedagogice to jej żywioł. Od roku 2008 działa w Fundacji Edukacyjnej 4H, będąc liderką założonego z jej inicjatywy klubu 4H działającego w PSP w Łubnianach.

Elżbieta Trzop  z  woj. małopolskiego

Pani Elżbieta jest nauczycielką w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie, 
Pracuje również jako wolontariusz Klubu 4H w Jachówce. Swoją przygodę z klubem 4H rozpoczęła w 1995 roku. Jest bardzo zaangażowana w sprawy dzieci i młodzieży. Dzięki doświadczeniu pedagogicznemu pomaga swoim podopiecznym rozwijać ich zainteresowania. Dla dzieci i młodzieży organizuje wiele szkoleń, kursów, pokazów i wycieczek poznawczych. Stara się, aby jej podopieczni poznali swój region zarówno od strony turystycznej jak i dziedzictwa kulturowego. Klub 4H prowadzony przez Panią Elżbietę zajmuje się przede wszystkim działalnością plastyczną i teatralną.

Józef Nowakowski z woj. kujawsko – pomorskiego

Pan Józef pochodzi z Wielkopolski, ale serce ofiarował Kujawom. Z wykształcenia historyk, z zawodu nauczyciel. Od 1979 roku związany z gminą Bądkowo. Dzięki jego zaangażowaniu 
i nauczycielskiej pasji szkoła w Bądkowie uzyskała certyfikat Super Szkoły i Przyjaznej Szkoły. Inicjator ustanowienia flagi, herbu i pieczęci gminy Bądkowo oraz autor opracowania dziejów gminy, a także trzech koncepcji heraldyczno – historycznych herbu i flagi. Pana Józefa również można nazwać „człowiekiem orkiestrą”. Długo by można wymieniać jego dokonania i zasługi na rzecz propagowania historii i dziedzictwa.

Pozostali laureaci:

Wieńczysława Piórkowska z woj. lubuskiego, Stefania Michałek z woj. podkarpackiego, Barbara Pacholska z woj. podlaskiego, Bogdan Matławski z woj. zachodniopomorskiego, Andrzej Zielonka z woj. łódzkiego, Stanisław Piechota z woj. wielkopolskiego.

Na zakończenie Gali odbył się recital Sabiny Jeszka, laureatki trzeciej edycji programu „Mam talent”.

Organizatorzy składają specjalne podziękowania

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej

Pani Prof. Ewie Mańkiewicz- Cudny Prezesowi NOT,

Profesorowi Alojzemu Szymańskiemu Rektorowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Markowi Zagórskiemu Prezesowi Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Profesorowi Franciszkowi Adamickiemu Dyrektorowi Instytutu Ogrodnictwa

Wiktorowi Szmulewiczowi Prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych

Stanisławowi Barnasiowi Prezesowi Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

Maciejowi Paradowskiemu Prezesowi KB Folie Polska Sp. z o.o.

Grażynie Wiatr z Wiatrowego Sadu