OGŁOSZENIE

Towarzystwo Przyjaciół Sokola zwraca się z prośbą do mieszkańców Sokola o wypożyczenie ze zbiorów rodzinnych portretów ślubnych dziadków lub rodziców, które zostaną wyeksponowane podczas uroczystego otwarcia Domu Ludowego po remoncie w lipcu br.

Portrety prosimy przekazać do członków Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sokola:

Barbara Pacholska Sokole 34

Alina Gościk Sokole 52 A

Jan Rożko Sokole 3

Każdy przekazany portret zostanie pokwitowany i zwrócony właścicielom po zakończeniu ekspozycji.

Zależy nam na możliwie szybkim zebraniu portretów bowiem przewidujemy wydanie okolicznościowego folderu zawierającego portrety ślubne mieszkańców naszej wsi.

Pozwoli to także na opracowanie atrakcyjnego scenariusza wystawy i sposobu ekspozycji.

Organizatorzy