Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sokolaa serdecznie zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu V-lecia działalności TPS

dnia 2 sierpnia 2014r(sobota), godz.15.00 ,Dom Ludowy im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Program:

Wystawa dorobku TPS na przestrzeni V-lecia działalności, rozdanie folderu okolicznościowego

Wystąpienie jubileuszowe Zarządu TPS

Wręczenie statuetek Złotym Sponsorom TPS

Wystąpienia zaproszonych gości

Mini koncert zespołu „Janki Band”

Tort jubileuszowy

Ognisko integracyjne nad stawem w Stanku przy akompaniamencie akordeonisty Jana Nalewajko

=============================================================

5 lat działalności

Towarzystwa Przyjaciół Sokola

2009 – 2014

Towarzystwo Przyjaciół Sokola (TPS)

powstało 1 sierpnia 2009 r.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem 0000341027 dnia 3.11.2009 r.

NIP: 966 – 201 – 47 – 38

REGON: 20031204

Rok 2009

Był to okres trudnego procesu rozruchu organizacji pozarządowej i wypracowania jej modelu działania. Zatem skupiono się na:

– przygotowaniu dokumentów do rejestracji w KRS

– opracowaniu logo TPS

– przygotowaniu wzoru pisma firmowego TPS

– zamówieniu pieczątki stowarzyszenia (czołówki TPS i prezesa )

– przygotowaniu dokumentów o nadanie numeru Regon i NIP

– znalezieniu biura rachunkowego do prowadzenia rozliczeń finansowych TPS

– opracowaniu informacji o władzach TPS i dokumentach prawno – organizacyjnych do Starostwa Powiatowego (jako organu nadzoru) i Burmistrza Miasta Michałowo(jako samorządu lokalnego)

TPS działało w miejscowym Domu Ludowym zaś adresu do korespondencji, telefonu, komputera użyczyła Prezes stowarzyszenia. W tym okresie zrealizowano:

– Pożegnanie lata

– Andrzejki

– Sylwester

Wszystkie ww. imprezy kulturalne zorganizowano we współpracy z Sołectwem Sokole.

Rok 2010

– wydanie i promocja książki „Okruchy historii wsi Sokole i okolic” (współfinansowana przez UMWP)

– realizacja projektu „Wieczór z tradycją ludową” i wydanie zbioru legend sokolskich „Pomiędzy prawdą a legendą”

– realizacja projektu „Uroczyste obchody 235. rocznicy założenia wsi Sokole pt.” Jesteśmy stąd” z wystawą starych fotografii, promocją książki, występami zespołów regionalnych i zagranicznych z Podlaskiej Oktawy Kultur (współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

– organizacja Święta Ziemi i akcji wiosennego sprzątania wsi Sokole

– organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej połączonej ze sprzątaniem świetlicy wiejskiej i placu przed nią pn. ”Otwarcie sezonu”

– organizacja imprezy „Pożegnanie lata” oraz nadanie imienia powstałemu w 2010 r. amatorskiemu zespołowi artystycznemu „Janki Band”

– udział przedstawicieli TPS w Regatach o Puchar Żubra wBondarach i „Gminnym Święcie Grzyba „ w Michałowieze stoiskiem promującym TPS

– udział w szkoleniach organizowanych przez Forum Inicjatyw Rozwojowych na temat „Wsie tematyczne”,w tym wyjazd studyjny do woj. zachodniopomorskiego

– udział w spotkaniu organizacji pozarządowych działających w gminie Michałowo mającego na celu zawiązanie Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Michałowo

– organizacja pożegnania starego roku„Sylwester po sokolsku”

Większość powyższych działań zrealizowano we współpracy z Sołectwem Sokole.

Nakładem TPS wydano także:

– pocztówkę z grafiką jubileuszową z okazji 235. rocznicy założenia wsi Sokole z dopiskiem

W zgodzie z tradycją i historią”

– okazjonalny stempel okolicznościowy„ 235. lat wsi Sokole” z logo TPS

– plakietkę ceramiczną z grafiką wsi – projekt autorstwa Władysława Pietruka

– wykonano zdjęcia wsi z lotu ptaka i je wydrukowano

Rok 2011

– konkurs fotograficzny „Moja pocztówka z Sokola”

– pokaz slajdów artysty fotografika Wiktora Wołkowa

– realizacja projektu „Podlaska wieś Sokole w drodze do europejskich miast sokolich” (współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

– obchody Dnia Ziemi – Sprzątamy Sokole

– „Piknik koński – Dzień Sokola”, pokazy jazdy konnej

– wizyta w Sokolu dziennikarzy prasy lokalnej zrzeszonych w PSPL w Krakowie

– konkurs na potrawę regionalną z Sokola

– konkurs na fraszkę o Sokolu

– udział przedstawicieli TPS w imprezie organizowanej przez PTR w Pieńkach ze stoiskiem promującym działalność stowarzyszenia oraz stoiskiem gastronomicznym „Sokolskie smaki”

– organizacja pożegnania starego roku „Sylwester po sokolsku”

1. Większość powyższych działań zrealizowano we współpracy z Sołectwem Sokole.

2. W kwietniu we współpracy z firmą 2Group z Białegostoku została wykonana strona

internetowa naszego towarzystwa www.sokole-tps.pl

3. Administratorem strony jest prezes TPS B. Pacholska i umieszcza na niej wszystkie informacje jako wolontariusz

4. Do sieci organizacji pozarządowych z powiatu białostockiego wybrano B. Pacholską

5. Do nagrody im. Heleny Radlińskiej na najaktywniejszych społeczników w kraju

Sołectwo Sokole zgłosiło B. Pacholską

Rok 2012

Najważniejszy działaniem TPS w 2012 r. było opracowanie programu Dnia Sokola pod hasłem „Dawno temu w Sokolu” (współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski

Województwa Podlaskiego) połączonego z otwarciem po remoncie kapitalnym Domu Ludowego

W ramach programu znalazły się:

– wystawa portretów ślubnych Sokolan „Czas nadziei”,wypożyczonych od 20 rodzin, opracowano i wydano folder towarzyszący

– opracowano zestaw archiwalnych fotografii z otwarcia Domu Ludowego w 1937 r. i wykonano z nich ekspozycję stałą

– zlecono wykonanie grafiki budynku Domu Ludowego z 1937 r. i 2012 r. oraz zaprojektowano pamiątkową pocztówkę z archiwalnego zdjęcia Domu Ludowego (1937 r.)

– zrealizowano akcję „Fotografujemy się z naszymi przodkami – zabawa bez alkoholu w gronie rodziny”(działanie wsparła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM w Michałowie)

– Pomigacze k/Białegostoku – udział członków TPS w 30 – leciu powstania ZMW w województwie podlaskim

– Przed Andrzejki

– Sylwester

– Warszawa – Barbara Pacholska prezes TPS znalazła się w gronie osób wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie „Kryształowej Koniczyny”

Rok 2013

Wsparcie przejazdu pociągu 21.edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – opracowanie projektu biletu na przejazd pociągu ze zdjęciem Sokola oraz Domu Ludowego im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole (promocja wsi) oraz promocja WOŚP wśród mieszkańców Sokola

Realizacja projektu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego „Scheda, korzyści czy kompleksy” ,współfinansowanego przez UMWP i we współorganizacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie

W ramach tego projektu zrealizowano:

1. „Kicz czy sztuka”- wykładowi J. M. Szczygieł Rogowskiej towarzyszyła wystawa eksponatów

odziedziczonych po przodkach udostępnionych przez mieszkańców wsi Sokole

2. „Zbliżenia – ławeczki dialogu” – wykład Barbary Pacholskiej (na schodach zamkniętego Domu Ludowego)dotyczył roli ławeczek w środowisku i ich wpływu na stworzenie aktywnej społeczności lokalnej (odwołanie się do tradycji spędzania czasu na ławeczkach we wsiach )

zbudowano 4 ławeczki i ustawiono je we wsi

3. „Reklama gospodyń wiejskich dawniej i dziś”-wykładowi J. M. Szczygieł – Rogowskiej towarzyszyła wystawa makatek kuchennych

4. „Dawne wiejskie ogródki kwiatowe” – wykładowi Dana Wołkowyckiego towarzyszył pokaz slajdów,obok Domu Ludowego posadzono tradycyjne kwiaty wiejskie (malwy i aksamitki)

5. „Dodać blasku meblom dziadków”- wykładowcami byli pasjonaci starych mebli z Sokola (Monika Rożko i Tomasz Kasperowicz) – renowacja starych mebli, ram doobrazów, bibelotów odziedziczonych po przodkach, materiały zapewnił organizator, wystawa przedmiotów po

renowacji

6. Tradycyjne potrawy Puszczy Knyszyńskiej”

wykładowcą była specjalistka przyrządzania potraw regionalnych Danuta Bagińska, wspólnie przygotowano sałatki i pierogi, zakończenie projektu

Inne działania:

1. „Sokolskie zaduszki blusowo – balladowo – swojskie”,występy zespołów Janki Band, Rodziny Dąbrowskich z Jałówki i Kapeli z Jałówki

2. Budki lęgowe dla ptaków

Członkowie TPS wykonali 20 budek lęgowych dla ptaków i je w Sokolu. Bodźcem do działania była legenda mówiąca o tym, ze nazwa wsi wywodzi się od ptaka sokoła.

Jedną z budek ufundowała współpracownia.pl zawieszono ją na sośnie przy Domu Ludowym

3. Spotkanie z Latarnikiem Polski Cyfrowej Henrykiem Tokarskim

4. Promocja książki Andrzeja Kasperowicza „75 lat Domu Ludowego im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole 1937 – 2012” wydanej nakładem autora.

W promocji uczestniczył autor wstępu do książki prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, a także towarzyszyła wystawa 40 fotogramów „Fotografujemy się z naszymi przodkami – zabawa bez alkoholu w gronie rodziny”

5. Po raz VII odbyła się akcja „Sprzątamy Sokole” – dbamy w taki sposób o środowisko naturalne, Obszar Natura 2000 i Puszczę Knyszyńską. Zachęcamy do selektywnej zbiórki odpadów, likwidacji dzikich wysypisk śmieci i wypracowujemy nawyk sprzątania nie tylko obejść gospodarskich ale i najbliższego otoczenia lasu. Akcję tę zrealizowano wspólnie z Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Michałowie (kontenery na śmiecie) oraz Sołectwem Sokole

6. Akcja zbiórki surowców wtórnych „Od makulatury do kultury”

7. Sprzątanie budynku po sklepie spożywczym w Sokolu przeznaczonym do sprzedaży

8. Napisano projekt „Śladami Hasbachów” do Lokalnej Grupy Działania” Puszcza Knyszyńska „na organizację sesji historycznej, wystawy, wyjazdu do dawnych posiadłości Hasbachów oraz na wydanie książki. Z uwagi na ograniczoną możliwość korzystania z obiektu Domu Ludowego zrezygnowano z części projektu (pomimo przyznania dofinansowania na cały projekt) i zawężono go do wydania książki. Z tego samego powodu nie było możliwości organizacji promocji tej książki w DL więc rozniesiono ją do domów mieszkańców wsi. Promocję wydawnictwa zorganizowano 28.11.2013 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku, ponieważ w Waliłach Dworze Hasbachowie mieli swoją letnią posiadłość. Drogą pocztową przesłano po 1 egz. tej książki radnym Gminy

Michałowo, Bibliotece Gminnej i sponsorom. Projekt współfinansował UMWP

9. Odkopano zabytkową fontannę Hasbachów w Stanku

10. TPS uczestniczyło w Wojewódzkiej Olimpiadzie Aktywności Wiejskiej i otrzymało dyplom uczestnictwa z rąk b. Premiera RP Waldemara Pawlaka

W tym roku większość działań zrealizowało TPS samodzielnie

Udział członków TPS w spotkaniach,

konferencjach i imprezach:

1. Jałówka – 150 rocznica Powstania Styczniowego,występ kapeli Janki Band

2. Gródek GCK – promocja książki wydanej przez TPS „Śladami Hasbachów” wraz z występem kapeli Janki Band

3. Warszawa, Pałac Prezydencki – Dzień Samorządu Terytorialnego 28.05.2013 r. z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Prezes Barbara Pacholska otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

4. Warszawa – Centralne uroczystości 85 -lecie powstania Związku Młodzieży Wiejskiej

5. Białystok – Udział w konferencji „Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i realizacji polityk publicznych”

6. Białystok – Udział w spotkaniu Sieci Organizacji Pozarządowych Powiatu Białostockiego

7. Załuki gm. Gródek – „Kupalle” oraz „Dożynki Gminne” na których prezes TPS była przewodniczącą jury oceniającego wieńce dożynkowe zgłoszone do konkursu

8. Michałowo – udział w „Święcie Grzyba” (stoisko TPS) oraz w „Prymackiej Biesiedzie”

9. Sokole – Zaproszenie do domu prezesa TPS grupy dzieci odbywających dzięki stowarzyszeniu Anawoj kolonie ekologiczne w Domu Ludowym, udostępnienie im zbioru trofeów myśliwskich

10. Sokole – Udział w zebraniu wiejskim sołectwa wsi Sokole i sąd nad prezesem TPS

11. Sokole – Udział w projekcie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych„Jakość, która staje się normą” – ewaluacja działalności TPS z udziałem trenera Pawła Pogorzelskiego

Rok 2014

1. Współpraca w ramach 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – TPS wydało okolicznościową pocztówkę promującą Sokole, którą rozdano uczestnikom przejazdu pociągiem specjalnym Białystok – Waliły oraz przekazano 3 egz. książki „Śladami Hasbachów” na aukcję

WOŚP

2. Walne Zebranie Członków TPS

3. Realizacja projektu „Tradycyjne zabawy wiejskie w Sokolu – rekonstrukcja” (współfinansowanego przezUMWP). Integralną częścią projektu była wystawa sprzętu

używanego niegdyś do organizacji zabaw, dyskotek i potańcówek (radia, adaptery, magnetofony, płyty winylowe i pocztówki dźwiękowe)

Współpraca z mediami w latach 2009 – 2014

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego

”Wrota Podlasia”

Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Gazeta Wyborcza – Gazeta w Białymstoku

Chwila dla ciebie

Gazeta Sołecka

Kurier Poranny

Polskie Radio Białystok

Wiadomości Gródeckie

TVP Oddział w Białymstoku – Obiektyw

Portal Miejski Bialystokonline

Biuletyn Informacyjny LGD „Puszcza Knyszyńska”

Książka „Aktywna społeczność. Zmiana społeczna.Katalog praktyk”, tom IV, wyd. CAL, 2013 r

Gazeta Michałowa

1. Do Gazety Michałowa wysłano Oświadczenie Zarządu TPS w sprawie wywiadu sołtys wsi i radnej Ewy Kupraszewicz szkalującego Prezesa TPS i jednego z członków TPS, ale „GM” go nie zamieściła. Treść oświadczenia wysłano do radnych Gminy Michałowo i zamieszczono na stronie TPS

2. Na bieżąco prezes TPS prowadzi stronę internetową ,zawierającą opis podejmowanych działań oraz serwis fotograficzny dokumentujący te działania

3. Na stronie TPS jest zamieszczonych 93 artykuły, 101galerii – wśród galerii Muzeum Wirtualne zawiera ponad 480 zdjęć z prywatnych zbiorów mieszkańców Sokola obrazujących przemiany zachodzące we wsi na przestrzeni lat

4. Na dzień 10.07.2014 r. stronę TPS odwiedziło:42 101 internautów

Trudności w prowadzeniu działalności TPS

Jedyna trudnością w realizacji zadań statutowych TPS jest ograniczony dostęp do Domu Ludowego, w którym swoją siedzibę ma nasze stowarzyszenie. Rozwiązaniem tego problemu byłoby zatrudnienie w systemie godzinowym pracownika pochodzącego z Sokola, który w soboty i niedziele udostępniałby obiekt mieszkańcom wsi w tym i dla potrzeb TPS

Finanse

Środki finansowe na działalność TPS pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (w tym 2 projekty unijne), ze składek członkowskich,

darowizn. Z działalności finansowej TPS składa roczne sprawozdania do II Urzędu Skarbowego w Białymstoku i nie było uwag co do celowości i prawidłowości wykorzystania posiadanych środków finansowych.

TPS nie posiada kadry zatrudnionej do prowadzenia działalności statutowej i finansowo – księgowej. Wszystkie działania prowadzone są społecznie. Z pozyskanych środków opłaca się umowy zlecenia lub o dzieło z osobami mającymi wiedzę i doświadczenie w poszczególnych

dziedzinach

TPS zorganizowało mieszkańcom Sokola i okolic

występy wielu atrakcyjnych wykonawców znanych

szerokiej publiczności.

Byli to:

Elena Rutkowska z zespołem cygańskim

Zespół Folkowy „Czeremszyna”

Zespół „Prymaki”

Rybcie znad Biebrzy”

Kalinka„ z Białegostoku

Grupa „Kałakolczyk” z Gródka

Anatol Borowik i Andrzej Zubrycki

Zgodne maki„ z Rajska

Kalina” z Załuk

Serwis„ z Narwi

Teatr Tańca „Jołdyz” z Tatarstanu

Nohcho„ z Czeczenii

Kabaret Seniorów „Szpilka”

Zespół Folkowy „Bara Bura„ ze Słowacji

Kapela Walczaka „To i owo”

Archiwum” z Michałowa

Kapela z Jałówki

Rodzina Dąbrowskich z Jałówki

Pokaz mody E-la Montparnasse

oraz miejscowa Kapela „Janki Band”

ZŁOTA SZÓSTKA

dobroczyńców, dobrodziejów, sponsorów TPS

1. Małgorzata i Roman Sieńko,”Sieńko i Syn ”, Białystok

2. Edward Bogusz, „Key Company”, Białystok

3. Mirosław Sienkiewicz, Nadleśnictwo Żednia i Dojlidy

4. „Rabet”, Sp. Jawna, Białystok

5. Bank Spółdzielczy w Białymstoku

6. Ewa i Adam Dzięcioł, Sokole

Dane kontaktowe TPS:

www.sokole-tps.pl

email: tpsokole@gmail.com

Konto:Bank Spółdzielczy w Białymstoku,Oddział w

Michałowie, 26 8060 0004 0551 2074 2000 0010

tel: 85 7175192

Adres: Sokole 59, 16-050 Michałowo

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sokola