Miło nam donieść, że  Sołectwo Sokole  zgłosiło kandydaturę Barbary Pacholskiej prezes TPS do Nagrody im.Heleny Radlińskiej za 2010r.

Jest to V edycja konkursu dla Animatorów Społecznych  im. Heleny Radlińskiej organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za swoje inicjatywy i działania na rzecz lokalnej społeczności w 2010roku B.Pacholska otrzymała nominację do ww nagrody.

Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie dn 11 maja 2011r.

Wprawdzie B.Pacholska nagrody nie zdobyła, ale znalezienie się w gronie 70 najaktywniejszych społeczników w Polsce to wielki zaszczyt dla całego środowiska. Uzyskanie nominacji do nagrody było swoistym wyróżnieniem i uwieńczeniem jej działalności na rzecz ożywiania społeczności wsi Sokole.

Gratulujemy!