Wyczekiwana przez pasjonatów regionu Puszczy Knyszyńskiej książka  „Śladami Hasbachów”o  ich letnich posiadłościach w Stanku, Świnobrodzie i Majdanie Izbisku już jest. Jej wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Sokola.Publikacja ukazała się dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013,Oś Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych Projektów.

Projekt okładki: Władysław Pietruk